Christen Democratisch Appèl

Standard

Hierbij een stukje over de CDA. Dit is niet de partij waar ik op stem, maar dit is de partij die ik met mijn groepje op school  moet bespreken. Dus bij deze als je meer wilt weten over de CDA lees dan dit stukje. Ik ga het voornamelijk hebben over een drietal standpunten van de CDA, waar ik dan ook nog in het kort mijn mening over geef.

CDA logo

Abortus
Het aantal abortussen in Nederland is al lager ten opzichte van andere landen, maar het CDA vindt het nog altijd lager kan. Zij willen elke vorm van leven beschermen dus ook het leven van ongeborenen. Zij vinden dus ook niet dat abortus mag worden ingezet als een late vorm van anticonceptie. Het CDA vindt dat het besluit van een abortus zorgvuldig moet worden genomen. Vrouwen moeten zo veel mogelijk informatie krijgen, ook over andere oplossingen zodat ze tot een zo goed mogelijk besluit kunnen komen. Het CDA staat wel achter de WAZ (Wet Afbreking Zwangerschap). Ze willen hulp bieden aan vrouwen die zich door ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden. Volgens hun moet het dan ook duidelijker worden wat er dan precies onder een noodsituatie valt. Er moet betere voorlichting worden gegeven en net als 16 jarige die zwanger wordt is misschien een hele gebeurtenis maar niet het einde van de wereld zeggen zij. Met de juiste ondersteuning kan een kind dan toch in een liefdevolle omgeving opgroeien.

Ik vind dat vrouwen zich altijd moeten kunnen bedenken Maar deels vind ik wel dat ze gelijk hebben over het feit dat abortus niet als late anticonceptie moet dienen. In dat geval vind ik dat je dan zelf beter had na moeten denken. Maar vrouwen die bijvoorbeeld zwanger zijn geraakt door verkrachting of door onwetendheid hebben naar mijn mening sowieso het recht om hun kind weg te laten halen. En kinderen moeten tegenwoordig misschien eerder worden voorgelicht, want het komt natuurlijk steeds vaker voor dat een kind die niet eens voor zichzelf kan zorgen al een kind krijgt. En dat gaat natuurlijk nergens meer over.

HBO
Het HBO moet goed toegankelijk blijven ook voor mensen met ouders met minder geld. Ze willen dat de basisbeurs blijft bestaan voor bachelor- en masterfase. Daarmee worden schulden deels voorkomen en  wordt het studeren bevordert. Ze vinden dat de ov-kaart in de huidige vorm moet worden afgeschaft, maar dat deze wel moet blijven bestaan. Ze vinden dat studenten een reis budget van €60,- moeten krijgen.

Dat het HBO toegankelijk moet blijven voor elke portemonnee ben ik het mee eens. Alleen het reis budget niet. Zoals de ov nu is vind ik het juist goed. Het ov verdient zo ook al genoeg geld, mensen die niet uit checken betalen daar ook voor. Daardoor krijgt het ov toch een soort bonus, het openbaar vervoer is tenslotte toch al zo duur. Iedereen klaagt er over en toch blijven we met zijn alle reizen met het openbaar vervoer. En dan ook nog de jaarlijkse prijsverhoging, alles gaat altijd mis en toch durven ze die prijzen weer omhoog te gooien en niemand doet er iets aan. Als ze echt die prijzen weer omhoog gaan gooien vind ik al helemaal dat studenten gratis moeten kunnen blijven reizen.

Schaliegas
Het CDA is niet helemaal tegen de boring van schaliegas maar er moet wel goed over nagedacht worden. Want net de aardbeving in Groningen had volgens hun niet mogen gebeuren. Het moet veilig en schoon gebeuren en ons drinkwater mag dan ook onder geen beding het risico lopen om vervuild te raken. Om een goed besluit te kunnen nemen vindt het CDA dat er eerst een brede discussie moet komen over het nut en de noodzaak van schaliegas. Ze vinden dan ook dat ze geen proefboringen meer mogen doen totdat het kabinet duidelijkheid heeft over hoe ze de problemen in Groningen op gaan pakken.

Bij dit standpunt ben ik het helemaal met ze eens. Ze moeten niet onnodig gaan boren. ze moeten eerst kijken of het echt zo noodzakelijk is en dan kunnen ze verder kijken naar hoe het dan überhaupt staat met de veiligheid. Ze moeten meer onderzoek verrichten voor ze zomaar iets gaan doen!

Dit waren een paar standpunten van de CDA en hier nog een promotiefilmpje van hun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s